Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla pośredników w obrocie nieruchomościami – charakterystyka i zakres ochrony

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami są odpowiedzialni za wiele aspektów transakcji, w tym za prawidłowe przeprowadzenie procesu sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. W przypadku błędów lub zaniedbań, które mogą prowadzić do szkód finansowych dla klienta, pośrednik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej. … DalejUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla pośredników w obrocie nieruchomościami – charakterystyka i zakres ochrony